Stichting RoosOpWielen

De stichting ‘Roos op Wielen’ is in 2014 in het leven geroepen.

RSIN nummer: 853590072
Voor recente aanvullende informatie gelieve onderstaande jaarverslagen te raadplegen.

Doelstelling
Het opkomen voor de belangen en het welzijn van personen, die door een combinatie van een ernstige Cerebrale Parese (spasticiteit) en CVI (visuele stoornis) volledige afhankelijk zijn van anderen bij hun algemene dagelijkse levens verrichtingen.
In het bijzonder richt de Stichting zich op personen met CP en CVI, die extra worden beperkt door niet-aangeboren traumaletsel.

De Stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen, voorts onder meer door het bieden van bewegingsvrijheid door organiseren van (culturele) uitstapjes, zowel qua vervoer als verzorging (vrijwilligers)

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Mw M.A. (Matty) Barnhoorn
Secretaris: Mw L. (Lara) Schalk
Algemeen lid: Dhr D.P. (David) Schaper

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning van de door hen verrichte werkzaamheden in het kader van het besturen van de stichting. De bestuursleden kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen die niet bovenmatig is.

Jaarverslag uitgeoefende activiteiten en financiën 2014 – 2019

  • Jaarlijks heeft een bestuursvergadering plaats gevonden.
  • De website ‘roos op wielen’ is in 2014 gelanceerd.
  • Er hebben nog geen verdere activiteiten plaats gevonden.
  • Er hebben nog geen financiële transacties plaatsgevonden.

Jaarverslag en financiële verantwoording 2020
Download het jaarverslag 2020

Jaarverslag en financiële verantwoording 2021
Download het jaarverslag 2021